Struktur Organisasi SMK Islam 1 Blitar

SMK Islam 1 Blitar merupakan sekolah yang didirikan oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Blitar,  sehingga Struktur Organisasi SMK Islam 1 Blitar tersusun sebagai berikut :

 

 

DAFTAR PERSONALIA

ORGANISASI SMK ISLAM 1 BLITAR

TAHUN 2013 – 2018

                  

 1. Kepala Sekolah :  H. SOLIHIN, M.AP
 2. Ketua Tim Pengembangan Sekolah :  H. BAMBANG SOELISTYONO, M.MPd
 3. Ketua Komite Sekolah :  ZAENUDDIN, BA
 4. WMM :  ROHMAN, S.Pd
 5. Sekretaris WMM :  NURYAKIN, S.Pd

 

 1. Wakasek Kurikulum :  MOH. SOLIKIN
 2. Wakasek Humas/HI :  H. SUBAKIR, M.Ag
 3. Wakasek Kesiswaan :  H. GIGIH WIDUYANTO
 4. Wakasek Sarpras & Ketenagaan :  ROHMAN, S.Pd
 5. Bendahara :  HERUMAN, S.Pd
 6. Kepala TU  :  IDA NUR FARIDA

 

 1. Ketua Program Keahlian TGB :  MARYUDI
 2. Ketua Program Keahlian TITL :  ELIS SUPRIHERTI, ST
 3. Ketua Program Keahlian TPm :  TOTON RACHMANTO
 4. Ketua Program Keahlian TKR :  BAMBANG EDY SANTOSO, S.Pd
 5. Ketua Program Keahlian TKJ :  RUDI TRIANTO, S.Kom
 6. Ketua Program Keahlian TSM :  AGUS MAWAHIB, S.Pd

 

 1. Pengasuh Pondok Pesantren :  H. SUBAKIR,  M.Ag
 2. Normatif Adaptif :  Drs. M. RAMLI
 3. BP/BK :  Dra. ALMUHIMMAH
 4. Kepala Perpustakaan :  KUSNUL DWI RATNASARI